หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vishnu หมายถึง พระนารายณ์

คำศัพท์ Vishnu แปลว่า พระนารายณ์ หมายถึง พระนารายณ์ Vishnu อ่านว่า (ฝีฌ-นุ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vishnu (ฝีฌ-นุ)

พระนารายณ์