หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Visakha หมายถึง วิสาขะ

คำศัพท์ Visakha แปลว่า วิสาขะ หมายถึง วิสาขะ Visakha อ่านว่า (ฝิซา-คะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 213 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Visakha (ฝิซา-คะ)

วิสาขะ