หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Virgo หมายถึง หมู่ดาวหมู่หนึ่ง ราศีกันย์

คำศัพท์ Virgo แปลว่า หมู่ดาวหมู่หนึ่ง ราศีกันย์ หมายถึง หมู่ดาวหมู่หนึ่ง ราศีกันย์ Virgo อ่านว่า (เฝอ-โก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 606 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Virgo (เฝอ-โก)

หมู่ดาวหมู่หนึ่ง ราศีกันย์