หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Virginian หมายถึง ชาวเวอร์จิเนีย

คำศัพท์ Virginian แปลว่า ชาวเวอร์จิเนีย หมายถึง ชาวเวอร์จิเนีย Virginian อ่านว่า (เฝอะจีน-เอียน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Virginian (เฝอะจีน-เอียน)

ชาวเวอร์จิเนีย