หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Virginia หมายถึง ยาสูบที่มาจากมลรัฐเฝอะจีน-เอียะ มลรัฐ เฝอะจีน-เอียะ

คำศัพท์ Virginia แปลว่า ยาสูบที่มาจากมลรัฐเฝอะจีน-เอียะ มลรัฐ เฝอะจีน-เอียะ หมายถึง ยาสูบที่มาจากมลรัฐเฝอะจีน-เอียะ มลรัฐ เฝอะจีน-เอียะ Virginia อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 335 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Virginia

ยาสูบที่มาจากมลรัฐเฝอะจีน-เอียะ มลรัฐ เฝอะจีน-เอียะ