หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Virgil หมายถึง เฝอ-จิล

คำศัพท์ Virgil แปลว่า เฝอ-จิล หมายถึง เฝอ-จิล Virgil อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 233 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Virgil

เฝอ-จิล