หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vimy หมายถึง เนินเขา ฝิมี-

คำศัพท์ Vimy แปลว่า เนินเขา ฝิมี- หมายถึง เนินเขา ฝิมี- Vimy อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 333 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vimy

เนินเขา ฝิมี-