หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vietnamese หมายถึง ของญวน

คำศัพท์ Vietnamese แปลว่า ของญวน หมายถึง ของญวน Vietnamese อ่านว่า (ฝิเอทนะมีส-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 307 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vietnamese (ฝิเอทนะมีส-)

ของญวน