หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vietnam หมายถึง ประเทศเวียดนาม

คำศัพท์ Vietnam แปลว่า ประเทศเวียดนาม หมายถึง ประเทศเวียดนาม Vietnam อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 862 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vietnam

ประเทศเวียดนาม