หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vientiane หมายถึง เมืองเวียงจันทน์

คำศัพท์ Vientiane แปลว่า เมืองเวียงจันทน์ หมายถึง เมืองเวียงจันทน์ Vientiane อ่านว่า (วยังทยาง-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 385 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vientiane (วยังทยาง-)

เมืองเวียงจันทน์