หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Viennese หมายถึง ชาวเวียนนา

คำศัพท์ Viennese แปลว่า ชาวเวียนนา หมายถึง ชาวเวียนนา Viennese อ่านว่า (ฝีเอ็นนีส-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Viennese (ฝีเอ็นนีส-)

ชาวเวียนนา