หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vienna หมายถึง กรุงเวียนนา

คำศัพท์ Vienna แปลว่า กรุงเวียนนา หมายถึง กรุงเวียนนา Vienna อ่านว่า (ฝิเอน-นะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 192 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vienna (ฝิเอน-นะ)

กรุงเวียนนา