หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Victorian หมายถึง แห่งพระนางวิกตอเรีย บุคคลที่อยู่ในสมัยวิกตอเรีย

คำศัพท์ Victorian แปลว่า แห่งพระนางวิกตอเรีย บุคคลที่อยู่ในสมัยวิกตอเรีย หมายถึง แห่งพระนางวิกตอเรีย บุคคลที่อยู่ในสมัยวิกตอเรีย Victorian อ่านว่า (ฝิคโท-เรียน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 144 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Victorian (ฝิคโท-เรียน)

แห่งพระนางวิกตอเรีย บุคคลที่อยู่ในสมัยวิกตอเรีย