หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vichy หมายถึง น้ำแร่จากเมือง

คำศัพท์ Vichy แปลว่า น้ำแร่จากเมือง หมายถึง น้ำแร่จากเมือง Vichy อ่านว่า (ฝีฌ-อิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vichy (ฝีฌ-อิ)

น้ำแร่จากเมือง