หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vesuvius หมายถึง ภูเขาไฟ ฝิซยู-เฝียซ

คำศัพท์ Vesuvius แปลว่า ภูเขาไฟ ฝิซยู-เฝียซ หมายถึง ภูเขาไฟ ฝิซยู-เฝียซ Vesuvius อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 184 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vesuvius

ภูเขาไฟ ฝิซยู-เฝียซ