หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vesuvian หมายถึง เดือดดาล เหมือนภูเขาไฟ

คำศัพท์ Vesuvian แปลว่า เดือดดาล เหมือนภูเขาไฟ หมายถึง เดือดดาล เหมือนภูเขาไฟ Vesuvian อ่านว่า (ฝิซยู-เฝียน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vesuvian (ฝิซยู-เฝียน)

เดือดดาล เหมือนภูเขาไฟ