หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vesta หมายถึง เทพธิดาเฝซ-ทะ

คำศัพท์ Vesta แปลว่า เทพธิดาเฝซ-ทะ หมายถึง เทพธิดาเฝซ-ทะ Vesta อ่านว่า (เฝซ-ทะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 161 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vesta (เฝซ-ทะ)

เทพธิดาเฝซ-ทะ