หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Very light หมายถึง พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ

คำศัพท์ Very light แปลว่า พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ หมายถึง พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ Very light อ่านว่า (เฝ-ริ ไลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 184 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Very light (เฝ-ริ ไลท)

พลุที่ใช้เป็นสัญญาณ