หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Veronese หมายถึง เกี่ยวกับเวโรนา

คำศัพท์ Veronese แปลว่า เกี่ยวกับเวโรนา หมายถึง เกี่ยวกับเวโรนา Veronese อ่านว่า (เฝโระนีส-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Veronese (เฝโระนีส-)

เกี่ยวกับเวโรนา