หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Verona หมายถึง แคว้น เฝะโร-นะ

คำศัพท์ Verona แปลว่า แคว้น เฝะโร-นะ หมายถึง แคว้น เฝะโร-นะ Verona อ่านว่า (เฝะโร-นะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Verona (เฝะโร-นะ)

แคว้น เฝะโร-นะ