หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vergil หมายถึง เฝอ-จิล

คำศัพท์ Vergil แปลว่า เฝอ-จิล หมายถึง เฝอ-จิล Vergil อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 255 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vergil

เฝอ-จิล