หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Verdi หมายถึง แฝ-ดิ

คำศัพท์ Verdi แปลว่า แฝ-ดิ หมายถึง แฝ-ดิ Verdi อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 164 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Verdi

แฝ-ดิ