หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Venturi หมายถึง เฝ็นทู-ริ คอคอดของคาร์บูเรเตอร์ที่ดูดน้ำมัน

คำศัพท์ Venturi แปลว่า เฝ็นทู-ริ คอคอดของคาร์บูเรเตอร์ที่ดูดน้ำมัน หมายถึง เฝ็นทู-ริ คอคอดของคาร์บูเรเตอร์ที่ดูดน้ำมัน Venturi อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 205 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Venturi

เฝ็นทู-ริ คอคอดของคาร์บูเรเตอร์ที่ดูดน้ำมัน