หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Venice หมายถึง นครเวนิส

คำศัพท์ Venice แปลว่า นครเวนิส หมายถึง นครเวนิส Venice อ่านว่า (เฝน-อิซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 313 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Venice (เฝน-อิซ)

นครเวนิส