หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Venezuela หมายถึง ประเทศ เฝนิสวี-ละ

คำศัพท์ Venezuela แปลว่า ประเทศ เฝนิสวี-ละ หมายถึง ประเทศ เฝนิสวี-ละ Venezuela อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 134 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Venezuela

ประเทศ เฝนิสวี-ละ