หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Venetian หมายถึง ชาวเวนิส

คำศัพท์ Venetian แปลว่า ชาวเวนิส หมายถึง ชาวเวนิส Venetian อ่านว่า (ฝินี-แฌ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Venetian (ฝินี-แฌ็น)

ชาวเวนิส