หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Velasquez หมายถึง เฝะลาซ-เคธ

คำศัพท์ Velasquez แปลว่า เฝะลาซ-เคธ หมายถึง เฝะลาซ-เคธ Velasquez อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Velasquez

เฝะลาซ-เคธ