หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vega หมายถึง ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ

คำศัพท์ Vega แปลว่า ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ หมายถึง ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ Vega อ่านว่า (ฝี-กะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 564 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vega (ฝี-กะ)

ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ