หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vedic หมายถึง เกี่ยวกับคัมภีร์เวท

คำศัพท์ Vedic แปลว่า เกี่ยวกับคัมภีร์เวท หมายถึง เกี่ยวกับคัมภีร์เวท Vedic อ่านว่า (เฝ-ดิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 417 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vedic (เฝ-ดิค)

เกี่ยวกับคัมภีร์เวท