หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vedanta หมายถึง ธรรมะแห่งคัมภีร์เวท

คำศัพท์ Vedanta แปลว่า ธรรมะแห่งคัมภีร์เวท หมายถึง ธรรมะแห่งคัมภีร์เวท Vedanta อ่านว่า (เฝะดาน-ทะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 169 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vedanta (เฝะดาน-ทะ)

ธรรมะแห่งคัมภีร์เวท