หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vedanga หมายถึง คัมภีร์เวทางค์

คำศัพท์ Vedanga แปลว่า คัมภีร์เวทางค์ หมายถึง คัมภีร์เวทางค์ Vedanga อ่านว่า (เฝะดาง-กะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vedanga (เฝะดาง-กะ)

คัมภีร์เวทางค์