หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Veda หมายถึง ความรู้

คำศัพท์ Veda แปลว่า ความรู้ หมายถึง ความรู้ Veda อ่านว่า (เฝ-ดะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 331 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Veda (เฝ-ดะ)

ความรู้