หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vatican หมายถึง รัฐบาลของสันตะปาปา

คำศัพท์ Vatican แปลว่า รัฐบาลของสันตะปาปา หมายถึง รัฐบาลของสันตะปาปา Vatican อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vatican

รัฐบาลของสันตะปาปา