หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vaterland หมายถึง บ้านเกิดเมืองนอน

คำศัพท์ Vaterland แปลว่า บ้านเกิดเมืองนอน หมายถึง บ้านเกิดเมืองนอน Vaterland อ่านว่า (ฟา-เทอะลานด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vaterland (ฟา-เทอะลานด)

บ้านเกิดเมืองนอน