หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vandal หมายถึง พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี

คำศัพท์ Vandal แปลว่า พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี หมายถึง พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี Vandal อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 179 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vandal

พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี

บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี