หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vanda หมายถึง กล้วยไม้ตระกูลแวนดา

คำศัพท์ Vanda แปลว่า กล้วยไม้ตระกูลแวนดา หมายถึง กล้วยไม้ตระกูลแวนดา Vanda อ่านว่า (แฝน-ดะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 278 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vanda (แฝน-ดะ)

กล้วยไม้ตระกูลแวนดา