หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Van หมายถึง รถบรรทุก รถสำหรับพนักงานรถไฟ เป็นต่อ กองหน้า

คำศัพท์ Van แปลว่า รถบรรทุก รถสำหรับพนักงานรถไฟ เป็นต่อ กองหน้า หมายถึง รถบรรทุก รถสำหรับพนักงานรถไฟ เป็นต่อ กองหน้า Van อ่านว่า (แฝ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 801 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
van (แฝ็น)

รถบรรทุก รถสำหรับพนักงานรถไฟ

เป็นต่อ

กองหน้า