หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Valhalla หมายถึง หอฝังศพ (หรือเก็บรูป) ผู้ที่มีชื่อเสียง

คำศัพท์ Valhalla แปลว่า หอฝังศพ (หรือเก็บรูป) ผู้ที่มีชื่อเสียง หมายถึง หอฝังศพ (หรือเก็บรูป) ผู้ที่มีชื่อเสียง Valhalla อ่านว่า (แฝ็ลแฮล-ละ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 427 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Valhalla (แฝ็ลแฮล-ละ)

หอฝังศพ (หรือเก็บรูป) ผู้ที่มีชื่อเสียง