หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Valencian หมายถึง ชาววาเลนเซีย

คำศัพท์ Valencian แปลว่า ชาววาเลนเซีย หมายถึง ชาววาเลนเซีย Valencian อ่านว่า (ฝะเลน-แฌ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Valencian (ฝะเลน-แฌ็น)

ชาววาเลนเซีย