หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Valencia หมายถึง แคว้น ฝะเลน-เฌียะ

คำศัพท์ Valencia แปลว่า แคว้น ฝะเลน-เฌียะ หมายถึง แคว้น ฝะเลน-เฌียะ Valencia อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 254 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Valencia

แคว้น ฝะเลน-เฌียะ