หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Vaisya หมายถึง พวกเวศย์

คำศัพท์ Vaisya แปลว่า พวกเวศย์ หมายถึง พวกเวศย์ Vaisya อ่านว่า (ไฝ-ซยะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vaisya (ไฝ-ซยะ)

พวกเวศย์