หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

VHF หมายถึง คลื่นความถี่สูงมาก

คำศัพท์ VHF แปลว่า คลื่นความถี่สูงมาก หมายถึง คลื่นความถี่สูงมาก VHF อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 313 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
VHF

คลื่นความถี่สูงมาก