หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

V sign หมายถึง ลิ้นไก่

คำศัพท์ V sign แปลว่า ลิ้นไก่ หมายถึง ลิ้นไก่ V sign อ่านว่า (ฝี ไซน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
V sign (ฝี ไซน)

ลิ้นไก่