หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

V หมายถึง ตัววี ๕ ตรงข้าม กริยา

คำศัพท์ V แปลว่า ตัววี ๕ ตรงข้าม กริยา หมายถึง ตัววี ๕ ตรงข้าม กริยา V อ่านว่า (ฝี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 747 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
v (ฝี)

ตัววี ๕

ตรงข้าม

กริยา