หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Read หมายถึง แปล อ่านหนังสือ (ปรอท) ขึ้น มองเห็น ดู (นาฬิกา) แปล

คำศัพท์ Read แปลว่า แปล อ่านหนังสือ (ปรอท) ขึ้น มองเห็น ดู (นาฬิกา) แปล หมายถึง แปล อ่านหนังสือ (ปรอท) ขึ้น มองเห็น ดู (นาฬิกา) แปล Read อ่านว่า (รีด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 632 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
read (รีด)

แปล อ่านหนังสือ

(ปรอท) ขึ้น

มองเห็น

ดู (นาฬิกา)

แปล