หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Phoebe หมายถึง พระจันทร์

คำศัพท์ Phoebe แปลว่า พระจันทร์ หมายถึง พระจันทร์ Phoebe อ่านว่า (ฟี-บิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 333 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Phoebe (ฟี-บิ)

พระจันทร์