หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Ovid หมายถึง ออฝ-อิด

คำศัพท์ Ovid แปลว่า ออฝ-อิด หมายถึง ออฝ-อิด Ovid อ่านว่า (ออฝ-อิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 290 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Ovid (ออฝ-อิด)

ออฝ-อิด