หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Oslo หมายถึง กรุง ออส-โล

คำศัพท์ Oslo แปลว่า กรุง ออส-โล หมายถึง กรุง ออส-โล Oslo อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 318 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Oslo

กรุง ออส-โล