หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Odin หมายถึง เทพเจ้าโอ-ดิน

คำศัพท์ Odin แปลว่า เทพเจ้าโอ-ดิน หมายถึง เทพเจ้าโอ-ดิน Odin อ่านว่า (โอ-ดิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 543 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Odin (โอ-ดิน)

เทพเจ้าโอ-ดิน