หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

O หมายถึง ศูนย์ โอ

คำศัพท์ O แปลว่า ศูนย์ โอ หมายถึง ศูนย์ โอ O อ่านว่า (โอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 776 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
O (โอ)

ศูนย์ โอ